ZONA CONSTRUITĂ PROTEJATĂ NR. 36 – NEGUSTORI

Datele folosite pentru această zonă au fost realizate pe baza inventarierii din perioada 2 aprilie 2017 – 28 ianuarie 2018.